dự án căn hộ cho thuê The Masteri Millinium, dự án căn hộ cho thuê River Gate, dự án căn hộ cho thuê The Tresor, dự án căn hộ cho thuê Golden View, dự án căn hộ cho thuê Garnd Riverside, dự án căn hộ cho thuê Icon 56, dự án căn hộ cho thuê Copac Sqaure